пирит ба арсенопирит дэх алтны хүдрийг хөвүүлэн баяжуулах