уул уурхайн үйлдвэрлэлийн эргэлтэт скрубберт өргөнөөр