шаардлага хангасан эсэхээс үл хамааран түүхий нүүрсний нунтаглагчийг ашиглах