цементийн ажлын байрны тодорхойлолт дээр түүхий тээрэмдэх төхөөрөмжийн оператор