нүүрс боловсруулах цахилгаан станцын тээрмийн машины зохион байгуулалт