гэгээнтэн дэх зэсийн баяжуулалт биднийг сайн мэддэг