процессын боксит нь ашигт малтмалын боловсруулалтаас өөрчлөгдөх хүртэл дамждаг