шүүлтүүр дискний үйлдвэрлэлийн урсгалын графикийг олох