чулуу бутлах гэрээт гүйцэтгэгчдийн тусгай зөвшөөрөл