газрын тосны химийн бүтээгдэхүүн олборлох компани хязгаарлагдмал