шохойн бөмбөлөг нь никель боловсруулахад ашигладаг