хуурай өндөр эрчимтэй төмрийн уурхайн соронзон тусгаарлагч үйлдвэр