bateman алт авалтын шороон ордын модульчлагдсан ургамлын багц